Dr hab. n. med. Paweł Balsam – PZWL – Webinary

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Biografia

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządznie Zakładami Opieki Zdrowotnej) w Warszawie. Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny.

W ramach spółki HeartTeam Sp. z o.o., którą współtworzył, zakładał Fundację Telemedycznej Grupy Roboczej. Od października 2017 roku wchodził w skład grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji.

Jest recenzentem wniosków unijnych w ramach programu Horyzont 2020 oraz recenzentem wytycznych postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest autorem licznych aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy. Klinicznie zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rytmu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu) oraz pacjentami z niewydolnością serca.

Sesje prowadzone przez Dr hab. n. med. Paweł Balsam