Akademia Młodego Kardiologa – PZWL – Webinary

Akademia Młodego Kardiologa

Akademia Młodego Kardiologa

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji Akademia Młodego Kardiologa podczas której w poszczególnych sesjach tematycznych zostaną omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego. W wybranych schorzeniach zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta. Nie zabraknie także tematów dotyczących wskazań do zastosowania elektroterapii oraz skojarzonej farmakoterapii w hipertensjologii.

Ciekawym elementem konferencji będzie debata diabetologa z kardiologiem Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą podczas której prof. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawią i omówią wytyczne ESC/EASD oraz PTD.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii oraz lekarzy specjalistów zaangażowanych w leczenie pacjentów kardiologicznych i zainteresowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma:

 • linki do pobrania ebooków:
  • Kardiologia w gabinecie POZ
  • W gabinecie lekarza kardiologa. Wybrane zagadnienia
 • oraz kod rabatowy 20% do wykorzystania na stronie Księgarni Medycznej PZWL

 

Program:

 1. Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – sesja pod patronatem firmy Adamed
  • 14:00 – 14:15 – Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii?
   dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 14:15 – 14:30 – Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie
   prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  • 14:30 – 14:45 – Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9
   prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 2. Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD:
  • 14:50 – 15:35 – Debata diabetologa z kardiologiem
   prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam – wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
 3. Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
  • 15:40 – 16.10 – Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
   Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC
   prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  • 16:10 – 16:25 – Czy możemy odwrócić remodeling mięśnia lewej komory serca?
   dr hab. n. med. Paweł Balsam – wykład pod patronatem firmy Novartis
  • 16:25 – 16:40 – 5 lat sakubitrylu/walsartanu – czy możemy sobie pozwolić na opóźnienie optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca
   dr n. med. Marta Kałużna- Oleksy – wykład pod patronatem firmy Novartis
 4. Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:
  • 16:45 – 17:05 – Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku
   dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 17:05 – 17:35 – Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku
   dr. n. med. Michał Marchel, Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 17:35 – 17:55 – Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja
   dr n. med. Piotr Lodziński
  • 17:55 – 18:15 – Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków
   dr hab. n. med. Paweł Balsam – wykład sponsorowany firmy Servier
 5. Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
  • 18:20 – 18:50 – Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku
   prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  • 18:50 – 19:20 – Prezentacja przypadków
   dr n.med. Łukasz Januszkiewicz
   Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 6. Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora:
  • 19:25 – 19:55 – Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii
   prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 7. Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii:
  • 20:00 – 20:30 – Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT
   prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam – wykład pod patronatem firmy KRKA

Kierownik naukowy:

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Więcej

 

 

 

 

Partner strategiczny:

 

Partner:

 

Bezpłatny ebook „Kardiologia sportowa. Wybrane zagadnienia”: