Akademia Młodego Kardiologa – III edycja – PZWL – Webinary

Akademia Młodego Kardiologa – III edycja

05 mar 2022
8:50 - 19:55

Akademia Młodego Kardiologa – III edycja

PZWL Wydawnictwo Lekarskie wraz z kierownikiem naukowym dr hab. n. med. Pawłem Balsamem zaprasza na Akademię Młodego Kardiologa.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem w formule online, decyzją z 15 lutego Akademia Młodego Kardiologa odbędzie się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

Zapoznaj się z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 

Zapraszamy:

  • rezydentów kardiologii,
  • doświadczonych kardiologów,
  • internistów,
  • lekarzy wszystkich specjalizacji zainteresowanych tematami, które zostaną poruszone w czasie konferencji.

Wydarzenie ma charakter edukacyjny. W trakcie spotkania omówimy najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Udział w konferencji online jest bezpłatny.
Przygotowaliśmy dla Ciebie:

Na konferencję online zarejestrujesz się klikając czerwony przycisk „Zapisz się” w serwisie e-pzwl.pl (na tej stronie).

Wymagane jest posiadanie konta w serwisie e-pzwl.pl. Załóż najpierw konto jeśli go nie posiadasz.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

SESJA I Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące i hipolipemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD (2019) oraz PTD (2021):
8:50 – 9:25

Debata diabetologa z kardiologiem
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Wykład pod patronatem firmy Novonordisk

9:25 – 9:50

Dapagliflozyna w prewencji cukrzycy u pacjentów z niewydolnością serca
Dr hab. n. med. Paweł Balsam

9:50 – 10:05

Terapia dyslipidemii zgodnie z wytycznymi ESC
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Wykład pod patronatem firmy Adamed

SESJA II Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku:
10:10 – 10:30

Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca wg wytycznych ESC 2021
Dr n. med. Michał Marchel

10:35 – 10:55

Empagliflozyna w leczeniu niewydolności serca.
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

11:00 – 11:25

Odwrócony remodeling serca u pacjenta z HF
Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Wykład sponsorowany firmy Novartis

11:25 – 11:45

Niewydolność serca de novo – jak optymalizować terapię
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Wykład sponsorowany firmy Novartis

11:45 – 12:05

Hipofosfatemia i gospodarka wapniowo – fosforanowa w HF
Prof. dr hab. med. Piotr Rozentryt

SESJA III

Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:

12:05 – 12:25

Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku
Dr n. med. Michał Marchel

12:30 – 12:50 Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym
Dr n. med. Piotr Lodziński
12:55 – 13:15

Antykoagulacja w migotaniu przedsionków – czego nie wiemy i o czym zapominamy?
Dr hab. n. med. Paweł Balsam

13:15 – 13:30  Przerwa reklamowa
SESJA IV Wady wrodzone serca – wytyczne ESC z 2020 roku
13:30 – 14:00 Omówienie najnowszych wytycznych
Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
SESJA V

Zatorowość płucna – wytyczne ESC z 2019 roku

14:05 – 14:35

Zatorowość płucna – trudne pytania i wcale nie łatwe odpowiedzi
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

SESJA VI

Farmakoterapia w hipertensjologii

14:40 – 15:10

Leczenie hipotensyjne oparte na SPC – wytyczne, a praktyka
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Wykład pod patronatem firmy KRKA

15:10 – 15:35

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze i przewlekłe zespoły wieńcowe w 2022 roku?
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Wykład pod patronatem Berlin Chemie

SESJA VII Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
15:35 – 16:05 Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku.
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
16:05 – 16:20 Przerwa reklamowa
SESJA VIII Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wytyczne ESC z 2021 roku
16:20 – 16:45

Omówienie wskazań do stosowania elektroterapii
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

16:45 – 17:05 Dapagliflozyna, a zaburzenia rytmu i nagła śmierć
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
17:05 – 17:25 Kwalifikacja pacjentów do zabiegu implantacji S-ICD
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Wykład pod patronatem firmy Boston Scientific
SESJA IX Nabyte wady serca – wytyczne ESC z 2021 roku
17:30 – 17:55

Omówienie wytycznych
Dr hab. n. med. Renata Główczyńska

SESJA X Kardiologia sportowa i aktywność fizyczna u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
17:55 – 18:20 Omówienie wytycznych z 2020 roku
Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
SESJA XI Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet w ciąży
18:20 – 18:45 Omówienie wytycznych z 2018 roku
Dr hab. n. med. Renata Główczyńska
SESJA XII Rola metoprololu o przedłużonym uwalnianiu w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego
18:50 – 19:10 Zaburzenia rytmu serca ze szczególnym uwzględnieniem migotania przedsionków
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Wykład sponsorowany firmy Recordati
19:15 – 19:35 Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Wykład sponsorowany firmy Recordati
SESJA XIII Wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego z 2021 roku
19:35 – 19:55

Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe i jak leczyć nadciśnienie tętnicze i dyslipidemię.
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

*organizator zastrzega możliwość drobnych zmian programu
.

 

Prelegenci:

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Więcej

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Więcej

 

 

 

 

 

Dr n. Med. Michał Marchel

Więcej

 

 

 

 

Dr n. med. Renata Główczyńska

Więcej

 

 

 

 

 

Dr n. med. Piotr Lodziński

Więcej

 

 

 

 

 

Dr n. med. Marta Kałużna–Oleksy

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Więcej

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Więcej

 

 

 

 

 

 

Dr hab. n.med. Agata Bielecka-Dąbrowa

Więcej

 

 

 

 

 

 

Złoty partner:

 

 

 

 

 

Srebrny partner:

 

 

 

 

 

Brązowy partner:

 

Patronat Honorowy:

 

 

Patronat Medialny: