Kalendarium – PZWL – Webinary

Kalendarium

2022-09-29

Akademia PZWL Psychiatria. Synergia kluczem do sukcesu.

Zaburzenia zdrowia psychicznego są narastającym problemem współczesnego społeczeństwa. Od początku globalnego kryzysu zdrowotnego związanego z koronawirusem, obserwuje się wzrastającą ilość pacjentów wymagających opieki psychiatrycznej. Szybka