Kalendarium – PZWL – Webinary

Kalendarium

2021-04-14
2021-05-26
2021-07-01

Diagnostyka i leczenie raka piersi – II edycja

Webinar ma celu uporządkowanie wiedzy i przedstawienie algorytmów terapeutycznych w kontekście diagnostyki oraz perspektyw leczenia raka piersi. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do onkologów klinicznych i radioterapeutów.  PORUSZANE

Rak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego

  Podczas webinaru zostaną omówione standardy postępowania z pacjentem chorym na raka stercza z perspektywy urologa, onkologa, radiologa i radioterapeuty, w tym min. zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym, kryteria rozpoznania wznowy

Czerniak współczesne podejście

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do onkologów klinicznych, chirurgów ogólnych, chirurgów onkologicznych a także radioterapeutów.   Agenda spotkania: Powitanie uczestników; leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaki; postępowanie