Akademia Młodego Kardiologa – II edycja – PZWL – Webinary

Akademia Młodego Kardiologa – II edycja

01 paź 2021
13:00 - 21:05

Akademia Młodego Kardiologa – II edycja

Wydarzenie dla rezydentów kardiologii i doświadczonych kardiologów, internistów oraz lekarzy pozostałych specjalizacji zainteresowanych tematem.

Przypomnimy wiedzę i omówimy najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Przygotuj się i powtórz materiał do egzaminów specjalizacyjnych.

Zapisz się bezpłatnie na akademię i bądź z nami ONLINE 1 października. 

Jak było na pierwszej edycji Akademii?:

  • 6 godzin wykładów w formule LIVE,
  • 400 uczestników,
  • 78% uczestników zdecydowanie polecających konferencję.
  • „Bardzo dobrze” – tak oceniła merytorykę, zdecydowana większość uczestników

Program:

SESJA I Wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego z 2021 roku:
13:00 – 13:30

Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe i jak leczyć nadciśnienie tętnicze i dyslipidemię?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SESJA II

Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD (2019) oraz PTD (2021):

13:35 – 14:05

Debata diabetologa z kardiologiem.
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam
sesja pod patronatem firmy Novo Nordisk

SESJA III

Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku:

14:05 – 14:35

Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca wg. wytycznych ESC 2021
dr n. med. Michał Marchel

14:40 – 15:00

Praktyczny przewodnik stosowania dapaglifozyny u pacjentów z niewydolnością serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

15:05 – 15:25

Empagliflozyna – lek pierwszego wyboru w farmakoterapii HFrEF.
dr hab. n. med. Paweł Balsam
wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim

SESJA IV

Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:

15:30 – 15:55 Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
16:00 – 16:20

Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym
dr n. med. Piotr Lodziński

16:25 – 16:45 Pacjenci z migotaniem przedsionków w wieku podeszłym z wielochorobowością w dobie pandemii
dr hab. n. med. Paweł Balsam
16:50 – 17:10 Wskazania do zabiegów ablacji
dr hab. n. med. Paweł Balsam
wykład sponsorowany firmy Abbott
SESJA V

Wady wrodzone serca – wytyczne ESC z 2020 roku:

17:15 – 17:45 Omówienie najnowszych wytycznych
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
SESJA VI

Zatorowość płucna – wytyczne ESC z 2019 roku:

17:50 – 18:15

Zatorowość płucna – własne podejście do leczenia trudnych pacjentów
prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

SESJA VII Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii:
18:20 – 18:50 Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam
wykład pod patronatem firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
SESJA VIII Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
18:55 – 19:20

Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA IX Rola metoprololu o przedłużonym uwalnianiu w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego:
19:25 – 19:40 Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
wykład sponsorowany firmy Recordati
19:45 – 20:00 Zaburzenia rytmu serca ze szczególnym uwzględnieniem migotania przedsionków
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
wykład sponsorowany firmy Recordati
SESJA X Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wytyczne ESC z 2021 roku:
20:05 – 20:35 Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii.
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
wykład pod patronatem firmy Boston Scientific
20:40 – 21:05

Serce w smartfonie – nowoczesne monitorowanie urządzeń wszczepialnych
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
wykład sponsorowany firmy Abbott

*możliwe drobne zmiany programu w porozumieniu z kierownictwem naukowym projektu 

 

Kierownik naukowy:

Dr hab. n. med. Paweł Balsam

Więcej

 

 

 

 

Patronat:

 

Partner Strategiczny:

 

Partner konferencji:

 

 

Partnonat Medialny: