Rak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego – PZWL – Webinary

Rak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego

Rak stercza. Na granicy leczenia miejscowego i systemowego

 

Podczas webinaru zostaną omówione standardy postępowania z pacjentem chorym na raka stercza z perspektywy urologa, onkologa, radiologa i radioterapeuty, w tym min. zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym, kryteria rozpoznania wznowy miejscowej, przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym, zasady leczenia miejscowego raka stercza w stadium oligometastycznym, nowe opcje terapeutyczne w rak stercza opornym na kastrację w stadium M0.

 

Agenda:

  1. Zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym raka stercza A.D. 2021. Kryteria rozpoznania wznowy miejscowej po radykalnej prostatektomii i po radioterapii -prof. Artur Antoniewicz – Ordynator Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, Konsultant krajowy w dziedzinie urologii.
  2. Kryteria rozpoznanie wznowy raka stercza w obrazach radiologicznych RM – prof. Barbara Bobek-Billewicz – Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej NIO-BIB Oddział w Gliwicach.
  3. Przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym – nowy paradygmat w onkologii – prof. Jacek Fijuth – Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.
  4. Zasady leczenia miejscowego w stadium oligometastycznym raka stercza – analiza przypadków klinicznych – dr n. med. Łukasz Kuncman – Adiunkt Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM i WWCOiT w Łodzi.
  5. Rak stercza oporny na kastrację w stadium M0 – nowe opcje terapeutyczne – prof. Paweł Wiechno Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie.

 

PROWADZĄCY:

 

Dr n. med. Łukasz Kuncman

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Więcej

 

 

 

 

 

Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

Więcej

 

 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Więcej

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner: