Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz – PZWL – Webinary

Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

Biografia

Konsultant krajowy w dziedzinie urologii, Ordynator Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, z którym jest związany od ponad 20 lat. Jest także od 2011 roku przewodniczącym Komitetu Egzaminacyjnego European Board of Urology (EBU) z siedzibą w Holandii.

Sesje prowadzone przez Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz