Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

Biografia

Specjalista radiologii i medycyny nuklearnej. Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Jest autorem i współautorem 80 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 12 rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz ponad 120 prac prezentowanych na kongresach i konferencjach naukowych.

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz