Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Biografia

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie kliniczne w zakresie radioterapii i leczenia skojarzonego leczenia nowotworów rozwinął w referencyjnych ośrodkach francuskich (Paryż, Montpellier, Avignon). Kierownik Zakładu Radioterapii łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Teleradioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologii i Hematologii w Łodzi. Współautor ogólnopolskich rekomendacji dotyczących leczenia skojarzonego w zakresie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, układu moczowego i pokarmowego. Nauczyciel akademicki, promotor ponad dwudziestu przewodów doktorskich, recenzent kilkudziesięciu przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Współautor ponad 150 publikacji naukowych. Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (2014-2018), przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (2017-2021), członek Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii.

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth