Akademia Raka Piersi – ONLINE – PZWL – Webinary

Akademia Raka Piersi – ONLINE

Akademia Raka Piersi – ONLINE

Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. edycji Akademii Raka Piersi.

Podczas konferencji aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego i radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia.

Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Konferencja zostanie poprowadzona w formule online.

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI:

dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO

Więcej

WYKŁADOWCY:

AGENDA

09:00-09:05 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

Część I.

09:05-10:10 Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi: wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych: Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych
Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska, Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Dr n. med. Aleksander Grous
10:10-10:15 Odpowiedzi na pytania uczestników
10:15-10:25 Przerwa
10:25-11:15 Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi: przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna, zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania histopatologicznego chłonnych
Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska, Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Dr n. med. Aleksander Grous
11:15-11:25 Czy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? – dowody naukowe (co zrobić w przypadku cT1N0-> pT1N1 po mastektomii i PWW)
Dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk
11:25-11:30 Odpowiedzi na pytania uczestników
11:30-11:40 Przerwa
11:40-12:00 Leczenie chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi cT3N1, cT3-4N2-3
Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska, Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
12:00-12:15 Intensyfikacja leczenia anty HER2 – czy może przynieść korzyść?
Dr hab. n. med. Barbara Radecka
12:15-12:30 Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi.
Prof. NIO dr hab. n. med. Anna Niwińska
12:30-12:35 Odpowiedzi na pytania uczestników
12:35-12:45 Przerwa
12:45-13:15 Hormonoterapia i Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:15-13:30 Immunoterapia i inhibitory PARP
Dr hab. n. med. Barbara Radecka
13:30-13:35 Odpowiedzi na pytania uczestników
13:35-13:45 Przerwa

Część II. Podsumowanie leczenia chorych na raka piersi

13:45-13:55 Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2019 w Wiedniu odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
13:55-14:25 Wytyczne Panelistów konferencji ABC5 Lizbona 2019 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
14:25-14:30 Odpowiedzi na pytania uczestników

Co trzeba wiedzieć przed zapisaniem się?

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Tylko zapisani przez formularz użytkownicy mogą wziąć udział w wydarzeniu – link do spotkania on-line wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu.
  • Spotkanie tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ.
  • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet lub smartfon o podstawowych parametrach technicznych, który umożliwia odtwarzanie materiałów wideo.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

  • Całkowicie online i w dowolnym miejscu otrzymacie Państwo od naszego eksperta najnowsze informacje na temat aktualnie obowiązujących zaleceń.
  • Możliwość skonsultowania swoich problemów z ekspertem – spotkanie w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań z wykorzystaniem czatu.