dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB – PZWL – Webinary

dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB

dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB

Biografia

Kierownik Naukowy Konferencji

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie. Lekarz chorób wewnętrznych (specjalizacja I stopnia), specjalista onkolog radioterapeuta (specjalizacja I i II stopnia) oraz specjalista w zakresie onkologii klinicznej (specjalizacja II stopnia). Jej praca doktorska dotyczyła molekularnych czynników prognostycznych we wczesnym raku piersi. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła klinicznych i molekularnych aspektów rozsiewu raka piersi do ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi zajęcia ze studentami i jest wykładowcą na kursach podyplomowych dla lekarzy. Autorka i współautorka około 200 publikacji oryginalnych, poglądowych i prac opublikowanych w streszczeniach oraz 13 rozdziałów w książkach. Głównym przedmiotem zainteresowania jest nowoczesne podejście do leczenia przerzutów do mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych oraz genetyczne uwarunkowania rozwoju raka piersi.

Sesje prowadzone przez dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB