Dr n. med. Aleksander Grous – PZWL – Webinary

Dr n. med. Aleksander Grous

Dr n. med. Aleksander Grous

Biografia

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1998, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej w Warszawie, a także Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Obecnie specjalista w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, gdzie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów piersi oraz chirurgii rekonstrukcyjnej i onkoplastycznej gruczołu piersiowego.

Sesje prowadzone przez Dr n. med. Aleksander Grous