Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld – PZWL – Webinary

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Biografia

W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Jest onkologiem klinicznym.

Zawodowo koncentruje się na leczeniu chorych na raka piersi. Szczególnie interesuje się onkologią geriatryczną.

Od ponad 10 lat jest członkiem SIOG (International Society of Geriatric Oncology), obecnie reprezentantem Polski w tej organizacji. Jest także członkiem PTO, PTOK, ESMO,  ASCO.

Sesje prowadzone przez Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld