Depresja wieku podeszłego – oblicza i pułapki – PZWL – Webinary

Depresja wieku podeszłego – oblicza i pułapki

Depresja wieku podeszłego – oblicza i pułapki

Ideą webinaru jest skuteczne rozpoznawanie depresji u pacjentów geriatrycznych, a także bezpieczna farmakoterapia, uwzględniająca zarówno wielochorobowość tej grupy  pacjentów, jak i polipragmazję i politerapię.

 

Program:

  1. Psychogeriatria – zakres i definicja pojęcia.
  2. Epidemiologia zaburzeń depresyjnych w wieku podeszłym.
  3. Specyfika obrazu klinicznego depresji wieku podeszłego.
  4. Maski depresji.
  5. Skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentów powyżej 65 r.ż. i dobór leków przeciwdepresyjnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wieku i chorób współistniejących.
  6. Interakcje lekowe i powikłania leczenie przeciwdepresyjnego u seniorów – problem politerapii i polipragmazji.
  7. Preparaty roślinne i suplementy a bezpieczeństwo leczenia seniorów.

 

PROWADZĄCY:

Dr hab. n. med. Marcin Siwek

Więcej

 

 

 

 

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Więcej

 

 

 

 

 

Partnonat Medialny: