Dr hab. n. med. Marcin Siwek – PZWL – Webinary

Dr hab. n. med. Marcin Siwek

Dr hab. n. med. Marcin Siwek

Biografia

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Współtwórca i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”.

Autor i współautor blisko 200 artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor wielu książek, m.in.: „Nowe leki przeciwpsychotyczne”, „Interakcje leków w psychiatrii”, „Dekalog leczenia depresji”,  „Kompendium wiedzy o kwetiapinie i nie tylko”, „Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”, „Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”, „Zaburzenia psychiczne w neurologii”, „Lęk w zaburzeniach psychicznych”, „Depresja – wiedzieć, aby pomóc”, „Ból i depresja”.

Jego główne zainteresowania naukowe to patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób afektywnych, działania niepożądane i interakcje lekowe w psychofarmakoterapii, neuropsychiatria, związki między bólem a zaburzeniami psychicznymi, rola psychofarmakologii w terapii bólu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

 

Sesje prowadzone przez Dr hab. n. med. Marcin Siwek