dr hab.n.med. Jarosław Woroń – PZWL – Webinary

dr hab.n.med. Jarosław Woroń

dr hab.n.med. Jarosław Woroń

Biografia

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, absolwent Akademii Medycznej im . Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii, farmakolog kliniczny, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego  UJ CM w Krakowie oraz w starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant z zakresu farmakoterapii oraz antybiotykoterapii, biegły sądowy z zakresu farmakologii klinicznej. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz  polekowymi działaniami niepożądanymi,  problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu,  działań niepożądanych leków a także interakcji leków. Autor i współautor 45 książek i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu.  Sekretarz Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Badania Bólu,  członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.

Sesje prowadzone przez dr hab.n.med. Jarosław Woroń