Dr hab. med. Waldemar Goździk – PZWL – Webinary

Dr hab. med. Waldemar Goździk

Dr hab. med. Waldemar Goździk

Biografia

Dr hab. med. Waldemar Goździk, prof. uczelni

W 1981 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii.

W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. ”Przydatność ciągłego pomiaru wysycenia tlenem krwi żylnej mieszanej (SvO2) w intensywnej terapii”, a w 2014 stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Ocena aktywacji układu immunologicznego w przebiegu chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych z zastosowaniem różnych metod znieczulenia”.

Od 2016 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i profesorem tej uczelni.

Na różnych etapach pracy zawodowej odbył zagraniczne staże naukowe w: Mediolanie (Włochy); Bad Oeynhausen (Niemcy)  i Leuven (Belgia).

Od wielu lat  aktywnie współpracuje z Odziałem Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Sztokholmie (Szwecja) – Szpital Danderyd. Od  2002 roku  prowadzi wspólnie z prof. Claesem Frostellem i prof. Larsem Gustafssonem z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie,   cykl eksperymentalnych badań  naukowych nad oddziaływaniem inhalacyjnego tlenku azotu poza łożyskiem płucnym oraz badania nad nowymi donorami tlenku azotu.

Jego  zainteresowania kliniczne  obejmują:

  1. Profilaktyka i leczenie niewydolności wielonarządowej w anestezjologii i intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii pozaustrojowych.
  2. Sepsa
  3. Problemy okołooperacyjnego postępowania anestezjologicznego w chirurgia serca dorosłych.
  4. Aktywność poza łożyskiem płucnym inhalacyjnie stosowanego tlenku azotu – badania eksperymentalne.
  5. Wewnątrzszpitalne systemy ratunkowe.

W czasie drugiej i trzeciej fali pandemii Covid-19, utworzył na bazie klinicznego oddziału IT regionalne centrum ECMO, gdzie z dużymi sukcesami leczono najcięższe przypadki zakażeń Sars-Cov-2.

 

Sesje prowadzone przez Dr hab. med. Waldemar Goździk