Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne – PZWL – Webinary

Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne

Sepsa – współczesne zagrożenie zdrowotne

Sepsa postrzegana jest jako światowy kryzys zdrowotny. Według danych Global Sepsis Alliance dotyka prawie 50 mln ludzi rocznie, a co najmniej 11 mln z nich umiera. To jedna śmierć co niecałe 3 sekundy. Śmiertelność, zależnie od kraju i jakości jego systemu ochrony zdrowia, waha się pomiędzy 15% a ponad 50%. Wielu pacjentów cierpi z powodu konsekwencji przebytej sepsy do końca życia.

Sepsa pojawia się, gdy reakcja immunologiczna organizmu na infekcję powoduje uszkodzenie własnych tkanek i narządów. Może prowadzić do wstrząsu, niewydolności wielonarządowej i śmierci – zwłaszcza jeśli nie zostanie wcześnie rozpoznana i szybko leczona. Według GSA (Global Sepsis Alliance) Sepsa uważana jest za ostatnią wspólną przyczynę śmierci pacjenta z powodu większości chorób zakaźnych na całym świecie, w tym infekcji wirusowych, takich jak SARS-CoV-2/COVID-19.

Aby poznać aktualną epidemiologię sepsy oraz najnowsze wytyczne Surviving Sepsis Campaign, zapraszamy do udziału w webinarium z udziałem doskonałych polskich specjalistów: prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Spesy „Pokonać Sepsę” – prof. Andrzeja Küblera i kierownika Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – dr. hab. med. Waldemara Goździka.

 

Program:

  • Aktualna epidemiologia sepsy – Prof. Andrzej Kübler
  • Nowe wytyczne Surviving Sepsis Campaign- co się zmieniło? – Dr hab. med. Waldemar Goździk

 

Prowadzący:

Dr hab. med. Waldemar Goździk

Więcej

 

 

 

 

 

Prof. Andrzej Kübler

Więcej

 

 

 

 

 

Partnerzy: