dr hab. n. med. Marcin Siwek – PZWL – Webinary

dr hab. n. med. Marcin Siwek

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Biografia

Marcin Siwek – doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Współtwórca i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor blisko 200 artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor wielu książek, m.in.:„Nowe leki przeciwpsychotyczne”, „Interakcje leków w psychiatrii”, „Dekalog leczenia depresji”,  „Kompendium wiedzy o kwetiapinie i nie tylko”, „Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”, „Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”, „Zaburzenia psychiczne w neurologii”, „Lęk w zaburzeniach psychicznych”, „Depresja – wiedzieć, aby pomóc”, „Ból i depresja”. Jego główne zainteresowania naukowe to patofizjologia, diagnostyka i leczenie chorób afektywnych, działania niepożądane i interakcje lekowe w psychofarmakoterapii, neuropsychiatria,  związki między bólem a zaburzeniami psychicznymi, rola psychofarmakologii w terapii bólu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.