Akademia PZWL Psychiatria. Synergia kluczem do sukcesu. – PZWL – Webinary

Akademia PZWL Psychiatria. Synergia kluczem do sukcesu.

Akademia PZWL Psychiatria. Synergia kluczem do sukcesu.

Zaburzenia zdrowia psychicznego są narastającym problemem współczesnego społeczeństwa. Od początku globalnego kryzysu zdrowotnego związanego z koronawirusem, obserwuje się wzrastającą ilość pacjentów wymagających opieki psychiatrycznej.

Szybka i celna diagnostyka chorób oraz całościowa opieka nad pacjentem w trakcie farmakoterapii musi być wynikiem współpracy lekarzy POZ oraz specjalistów psychiatrów. Tylko silna synergia tych dwóch grup jest w stanie odpowiedzieć skutecznie na narastające potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego. Dobra współpraca musi oprzeć się na zrozumieniu wspólnych potrzeb oraz wiedzy łączącej zagadnienia psychiatryczne z codzienną praktyką lekarzy innych specjalności.

Prof. dr hab. Dominika Dudek i PZWL zapraszają na wydarzenie, które skierowane jest zarówno do specjalistów psychiatrii oraz innych mających kontakt z pacjentem obciążonym psychiatrycznie. Szczególnie istotne z punktu widzenia współpracy na linii: lekarz POZ – lekarz psychiatra, będą wykłady zaplanowane w części wspólnej, dotyczące problemów takich jak: interakcje leków psychiatrycznych z innymi lekami internistycznymi, powikłania leczenia psychiatrycznego oraz zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem szczegółowym Akademii PZWL Psychiatria oraz bezpłatnej rejestracji:

 

Sala I + Sala II

Część wspólna wykładów

16:00 – 16:05 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
16:05 – 16:25

Interakcje leków psychiatrycznych z lekami internistycznymi
Dr hab. med. Jarosław Woroń

16:25 – 16:30

Sesja Q&A

16:30 – 16:50  

Powikłania leczenia psychiatrycznego – co każdy lekarz wiedzieć powinien
Dr hab. n. med. Marcin Siwek

16:50 – 17:00

Sesja Q&A

17:00 – 17:20

Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

17:20 – 17:30

Sesja Q&A

Sala I

Psychiatria dla Psychiatrów

Sala II

Psychiatria dla NIE – Psychiatrów

17:30 – 17:50 Schizofrenia o wczesnym początku
Prof. Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
17:30 – 17:50 OABC bezsenności
Prof. Adam Wichniak
17:50 – 18:00 Sesja Q&A 17:50 – 18:00 Sesja Q&A
18:00 – 18:20 Pacjent uzależniony z podwójną diagnozą
Prof. dr hab. Marcin Wojnar
18:00 – 18:20 Nastolatek z zaburzeniami psychicznymi
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
18:20 – 18:30 Sesja Q&A 18:20 – 18:30 Sesja Q&A
18:30 – 18:50 Czy ICD-11 jest przełomem w klasyfikacji zaburzeń psychicznych
Prof. dr hab. Janusz Heitzman
18:30 – 18:50 Zaburzenia lękowe
Dr n. med. Sławomir Murawiec
18:50 – 19:00 Sesja Q&A 18:50 – 19:00 Sesja Q&A
19:00 – 19:20 ADHD i ChAD: podobieństwa, różnice, współwystępowanie
Dr n. med. Anna Zofia Antosik- Wójcińska
19:00 – 19:20 Podstawy psychogeriatrii
Prof. dr hab. n. med. prof. Tomasz Sobów
19:20 – 19:30 Sesja Q&A 19:20 – 19:30 Sesja Q&A
19:30 – 19:50 Dysforia płciowa – diagnoza i leczenia
Dr n. med. Bartosz Grabski
19:30 – 19:50 Czy depresję musi leczyć psychiatra
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
19:50 – 20:00 Sesja Q&A 19:50 – 20:00 Sesja Q&A
20:00 – 20:05 Zamknięcie konferencji
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek
20:00 – 20:05 Zamknięcie konferencji
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. med. Dominika Dudek

Więcej

 

 

 

 

Patronat medialny: