Akademia Młodego Kardiologa – PZWL – Webinary

Webinar medyczny

9
wrz

Akademia Młodego Kardiologa

18.06.2021

Podczas pierwszej edycji Akademii Młodego Kardiologa zostały omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego.

W wybranych schorzeniach zostały zaprezentowane przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta. Nie zabrakło także tematów dotyczących wskazań do zastosowania elektroterapii oraz skojarzonej farmakoterapii w hipertensjologii.

Ciekawym elementem konferencji była debata diabetologa z kardiologiem:
Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą”, podczas której prof. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawili i omówili wytyczne ESC/EASD oraz PTD.

Podczas spotkania poruszono m.in. następujące tematy:

  • Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji,
  • Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego
  • Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora,
  • Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD,
  • Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii.

OBEJRZYJ NAGRANIE Z WEBINARU:

Musisz być zalogowany, żeby mieć dostęp do tego nagrania