Prof. dr hab. Romuald Lango – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. Romuald Lango

Prof. dr hab. Romuald Lango

Biografia

Prof. dr hab. Romuald Lango ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w roku 1998. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, a od 1990 roku w SPSK Nr 1 (później Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) w Gdańsku. W latach 1993-1994 pracował na oddziale Intensywnej Terapii szpitala OLVG w Amsterdamie. Odbywał także staże zagraniczne w szpitalach Harefield-Brompton pod Londynem i Glenfield w Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, posiada także European Diploma in Intensive Care. Jego zainteresowania ciągłymi technikami nerkozastępczymi sięgają roku 1993, kiedy na oddziale Intensywnej Terapii szpitala OLVG rozpoczął gromadzenie materiału do pracy doktorskiej pt. Ocena wysokoobjętościowej ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji w leczeniu ostrej niewydolności nerek u chorych z zespołem niewydolności wielonarządowej po operacjach kardiochirurgicznych lub w następstwie wstrząsu kardiogennego”, którą obronił na Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1998. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2016 tytuł naukowy profesora. Jego dorobek naukowy obejmuje prace oryginalne, kazuistyczne i poglądowe dotyczące zastosowania terapii nerkozastępczej na oddziale intensywnej terapii. Doświadczenie kliniczne prof. Romuald Lango  w zakresie terapii pozaustrojowych obejmuje ciągłe terapie nerkozastępcze w oparciu o najpopularniejsze dostępne w naszym kraju systemy, terapie adsorpcyjne, TPE, SPAD, oraz żylno-żylne i żylno-tętnicze ECMO. Wraz z prof. Krzysztofem Kuszą, był redaktorem naukowym podręcznika „Pozaustrojowe oczyszczanie krwi na oddziale intensywnej terapii”, oraz redaktorem naukowym polskiego wydania podręcznika „Ciągła terapia nerkozastępcza” autorstwa Johna Kellum, Rinaldo Bellomo i Claaudio Ronco. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kardioanestezjologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. Romuald Lango