Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Biografia

Psychiatra i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii i konsultant krajowy w tej dziedzinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966), a także filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1985 habilitował się, w 2015 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zawodowo związany jest m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Od wielu lat prof. Zbigniew Lew-Starowicz jest cenionym ekspertem w dziedzinie seksuologii. Od 1994 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego z zakresu seksuologii. W latach 1995-1996 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej, a w latach 1996-1998 liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Autor licznych prac z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz opublikował również wiele pozycji popularnonaukowych, związanych głównie z zagadnieniami dotyczącymi seksualności. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1997) oraz Krzyżem Oficerskim (2012) Orderu Odrodzenia Polski.

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz