Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

Biografia

Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.  W latach 2013-2016 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Ponad 200 publikacji (m.in.: Clin Pharmacol Ther, Sci Res, Mol Pharm, AAPS J, Gene Ther, Pharmacogenetics, Pharmacogenet Genomics, Pharmacogenomics J, Pharmacogenomics, BMC Med Genet, Genet Test, Br J Pharmacol, Canc Gene Ther, J Hepatol, Ther Drug Monit, Neurosci Lett, Parkinsonism Relat Disord,
J Neural Transm, Neurosci Res, J Viral Hep, Eur J Clin Pharmacol, J Clin Pharmacol, Int J Pharm, J Pharm Pharmacol, Eur J Pharm Sci, Eur J Drug Metab Pharmacokinet, Pulm Pharmacol, Phytother Res).
Indeks H – 35, liczba cytowań: 3400

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk