PROF. DR HAB. N. MED. MAREK DROŹDZIK – PZWL – Webinary

PROF. DR HAB. N. MED. MAREK DROŹDZIK

PROF. DR HAB. N. MED. MAREK DROŹDZIK

Biografia

Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.  W latach 2013-2016 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa  Farmakologicznego. Ponad 200 publikacji (m. in. Clin Pharmacol Ther, Sci Res, Mol Pharm, AAPS J, Gene Ther, Pharmacogenetics, Pharmacogenet Genomics, Pharmacogenomics J, Pharmacogenomics, BMC Med Genet, Genet Test, Br J Pharmacol, Canc Gene Ther, J Hepatol, Ther Drug Monit, Neurosci Lett, Parkinsonism Relat Disord,
J Neural Transm, Neurosci Res, J Viral Hep, Eur J Clin Pharmacol, J Clin Pharmacol, Int J Pharm, J Pharm Pharmacol, Eur J Pharm Sci, Eur J Drug Metab Pharmacokinet, Pulm Pharmacol, Phytother Res).
Indeks H – 35, liczba cytowań: 3400

Sesje prowadzone przez PROF. DR HAB. N. MED. MAREK DROŹDZIK