Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus – PZWL – Webinary

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Biografia

Kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie. Autor i współautor publikacji z zakresu hematologii, onkologii i immunologii klinicznej, rozdziałów w podręcznikach medycznych, recenzent w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Redaktor Naczelny czasopisma Hematologia. Członek Europejskiego Towarzystwa Hematologii.

 

 

 

Sesje prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus