prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała – PZWL – Webinary

prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Biografia

Wybitny  specjalista hematolog i onkolog, a szczególnie w zakresie białaczek przewlekłych, chłoniaków, szpiczaka oraz raka jelita grubego, raka trzustki, raka wątroby i dróg żółciowych i nowotworów neuroendokrynnych. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM), następnie pracował w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i kolejno w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2005-2018 r. kierował Kliniką Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CSK MSWiA) w Warszawie, następnie w 2019 r. pełnił funkcję Zastępcy Kierownika tejże Kliniki, a od 2020 r. ponownie kieruje Kliniką Onkologii i Hematologii CSK MSWiA. Od 2008 r. kieruje nieprzerwanie Zakładem Profilaktyki Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Prorektora WUM ds. Personalnych i Organizacyjnych, a od 1 października 2019 jest Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM.

Specjalista  w dziedzinach: choroby wewnętrzne, hematologia i onkologia kliniczna. W czasie swojej pracy odbył liczne staże i kursy naukowe za zagranicą, m.in. w New York Medical College w Nowym Jorku USA, w Leukemia Research Unit Hammersmith Hospital w Londynie i w ramach European School Of Oncology w Orta San Gulio we Włoszech. Wykładał też na Kuopio University w Finlandii.

Autor około 200 publikacji naukowych, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. International Journal of Oncology, AntiCancer Drugs, Leukemia Research, Vox Sanguinis, Lancet Oncology, British Journal of Haematology, Bone Marrow Transplantation, Cancer, Contemporary Oncology, Oncotarget, Polish Archives of Internal Medicine, etc. Jest redaktorem pięciu książek: „Onkologia w praktyce”, Rak jelita grubego”, „Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory” i „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego”. Za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesor Andrzej Deptała był laureatem wielu nagród Rektora WUM i Ministra Zdrowia oraz wyróżnionym Letter of Excellence from the Director of Cardiovascular Research Institute New York Medical College i Letter of Excellence from the Director of Brander Cancer Research Institute New York Medical College. Z rąk Prezydenta RP otrzymał Brązowy i Złote Krzyże Zasługi oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Sesje prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała