dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. Narodowego Instytutu Onkologii – PZWL – Webinary

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. Narodowego Instytutu Onkologii

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. Narodowego Instytutu Onkologii

Biografia

Specjalista onkologii klinicznej, kieruje Kliniką Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Członek ESMO Faculty i European Organization on Research and Treatment of Cancer (EORTC), gdzie kieruje badaniami nad rakiem odbytnicy i kanału odbytu. Aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiej Sieci Referencyjnej EuraCan (koordynator badań nad rzadkimi nowotworami przewodu pokarmowego). Poza pracą kliniczną posiada doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki, w szczególności genomiki porównawczej, modelowania struktur białek i tzw. analiz wielkoskalowych.

Sesje prowadzone przez dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. Narodowego Instytutu Onkologii