Dr n. med. Piotr Wierzbiński – PZWL – Webinary

Dr n. med. Piotr Wierzbiński

Dr n. med. Piotr Wierzbiński

Biografia

Dr n. med. Piotr Wierzbiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2006-2014 asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie prowadzi własną praktykę lekarską. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej.

Rozwój naukowy kontynuuje uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, gdzie wielokrotnie był aktywnym uczestnikiem i prelegentem. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych oraz licznych doniesień zjazdowych poświęconych epidemiologii i farmakoterapii w psychiatrii, psychiatrii sportowej, samobójstwom oraz pograniczu medycyny somatycznej i psychiatrii. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności z zakresu epidemiologii, diagnostyki i leczenia farmakologicznego chorób i zaburzeń psychicznych.

Współautor książek „Depresja 2016” , „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapii w Psychiatrii Ambulatoryjnej”. Współautor monografii „Kompendium kwetiapiny”, PZWL 2017, „Kompendium kwetiapiny cz. II” PZWL 2019 oraz „Dopingu w sporcie” PZWL2019. W ramach rozwoju naukowo – klinicznego trzykrotnie odbył wyjazdy szkoleniowe do Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Sienie, we Włoszech. Główny obszar zainteresowań zawodowych to: farmakoterapia chorób i zaburzeń psychicznych, problem oporności na leczenie, interakcje leków i działania niepożądane podczas leczenia, pogranicze psychiatrii i medycyny somatycznej, problematyka samobójstw oraz psychiatria sportowa.

Sesje prowadzone przez Dr n. med. Piotr Wierzbiński