Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź – PZWL – Webinary

Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

Biografia

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jest członkiem zespołu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, plakatów i doniesień zjazdowych.

Sesje prowadzone przez Dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź