Dr n. med. Marek Karwacki – PZWL – Webinary

Dr n. med. Marek Karwacki

Dr n. med. Marek Karwacki

Biografia

Dr n. med. Marek Karwacki jest specjalistą w zakresie pediatrii (II st.) oraz hematologii i onkologii dziecięcej z doktoratem w zakresie genetyki klinicznej.

Jako pediatra w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1, od początku swojej kariery zawodowej i naukowej, tj. od roku 1985, zajmował się dziećmi z nowotworami układu krwiotwórczego (białaczki i chłoniaki) oraz hematologią dziecięcą. Od roku 2004, pracując w Zakładzie/Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, leczył pacjentów z nowotworami o charakterze litym, zwłaszcza z pierwotnymi złośliwymi guzami kości. Był też pracownikiem Zakładu Genetyki Medycznej IMD w Warszawie, gdzie obronił pracę doktorską z genetyki lekarskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi, zdobyte podczas pracy w charakterze konsultanta-pediatry w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (NGO z siedzibą w Warszawie) oraz Dyrektora Medycznego NZOZ „Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek” (NGO z siedzibą w Otwocku). Od 2005 roku specyficzną opieką obejmuje grupę pacjentów z neurofibromatozami i pochodnymi im RASopatiami. Z jego inicjatywy powstał program koordynowanej opieki medycznej dla tych pacjentów, który zaczął oficjalnie obowiązywać od jesieni 2020 roku po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. (Dz.U. 2020.1185). Obecnie pełni oficjalnie funkcję Koordynatora CKOM NF/RAS UCK DSK WUM (ustanowionego na mocy tej ustawy). Od 2013 r. jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Neurofibromatozy Polska – Alba Julia”.

Od pięciu kadencji (13 lat) jest także sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Poza nagrodami zespołowymi MZ oraz JM Rektora WUM i wyróżnieniami publicznymi, w 2012 roku otrzymał odznakę honorową MZ za „Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Był także nominowany, a ostatecznie został Laureatem nagrody „Anioły Medycyny 2017”.

Od jesieni 2017 roku jest adiunktem Katedry i Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ostatnio zainteresowania naukowe dr Karwackiego obejmują poza neurofibromatozami także zagadnienia hematologii dziecięcej, w tym szczególnie problemy wrodzonych i nabytych małopłytkowości (zwłaszcza pierwotna ITP) oraz niedokrwistości i zaburzeń funkcji granulocytów.

Nieustannie prowadzi szkolenia dla studentów i lekarzy z zakresu hematologii i onkologii dziecięcej oraz opieki paliatywnej nad dziećmi, ale także prawa medycznego i bioetyki. Ponad 10 lat prowadzi także regularnie wykłady w ramach Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Uniwersytetu „SWPS” w Warszawie i filiach zamiejscowych oraz Studiów Podyplomowych z Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie.

 

Sesje prowadzone przez Dr n. med. Marek Karwacki