Dr hab. Beata Pięta, prof. UM – PZWL – Webinary

Dr hab. Beata Pięta, prof. UM

Dr hab. Beata Pięta, prof. UM

Biografia

Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM w Poznaniu, Pełnomocnik Dziekana WNoZ UMP ds. kierunku Położnictwo, Kierownik Szkoły Rodzenia przy GPSK UM, Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń GPSK UM w Poznaniu.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego.

Specjalista w opiece położniczo-ginekologicznej, menager opieki zdrowotnej.

Sesje prowadzone przez Dr hab. Beata Pięta, prof. UM