Leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem stercza – PZWL – Webinary

Leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem stercza

Leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem stercza

Szanowni Państwo,

Nowoczesne leczenie chorych na raka gruczołu krokowego wymaga postępowania interdyscyplinarnego, zatem w codziennej praktyce klinicznej konieczna jest współpraca specjalistów urologii, radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.

W przypadku choroby uogólnionej podstawowe znaczenie ma leczenie systemowe, przy jednocześnie niezwykle istotnej roli radioterapii.

W trakcie zaplanowanego spotkania przedyskutujemy sytuacje kliniczne, w których ścisła współpraca może pozwolić na uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego u chorych na raka stercza.

W formie dyskusji onkologa klinicznego z onkologiem radioterapeutą omówione zostaną następujące zagadnienia:

Przerzutowy hormono-wrażliwy rak stercza (mHSPC).

  1. Co może onkolog kliniczny, a co chciałby móc? Nowoczesne leczenie systemowe w zaleceniach międzynarodowych i możliwości refundacyjne NFZ w Polsce.
  2. Co może onkolog radioterapeuta? Czego nie powinien robić, aby nie ograniczać możliwości leczenia systemowego?
  3. Jaka jest optymalna sekwencja leczenia w chorobie low-metastatic burden oraz chorobie oligometastatycznej?

Przerzutowy kastracyjno-oporny rak stercza (mCRPC)

  1. Jak leczyć pacjenta z mCRPC w ramach programu lekowego B.56? Kryteria włączenia i wyłączenia na podstawie przypadków klinicznych.
  2. Jak leczenie miejscowe może wspomóc leczenie pacjentów w ramach programu lekowego B.56?
  3. Jaka jest toksyczność nowoczesnej hormonoterapii? Jak ją ograniczać? Czy leczenie miejscowe podwyższa toksyczność leczenia systemowego?

 

Kierownictwo naukowe:

Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Więcej

 

 

 

 

 

Dr n. med. Łukasz Kuncman

Więcej

 

 

 

 

Partner:

 

Patronat medialny: