Akademia Onkologii Urologicznej – PZWL – Webinary

Akademia Onkologii Urologicznej

Akademia Onkologii Urologicznej

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji on-line Akademia Onkologii Urologicznej pod kierownictwem naukowym prof. Pawła Wiechno i prof. Piotra Radziszewskiego. Konferencja poświęcona będzie postępom i standardom leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego mężczyzny, które stanowią około 32 proc. wszystkich nowotworów u panów.

Szczególnie wiele miejsca w trakcie wydarzenia zostanie poświęcone rakowi stercza, który jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn, jednak nie zabraknie też tematów dotyczących raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz nowotworów zarodkowych jądra.

 

Konferencja skierowana jest do onkologów, urologów, radioterapeutów oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych tematyką leczenia nowotworów wywodzących się z układu moczowego i płciowego mężczyzny.

Czas trwania wydarzenia:  3h 40 min. (16:00 – 19:40)

Program:

16:00 – 16:15

Analogi LHRH – podstawa systemowego leczenia raka stercza 

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

– wykład sponsorowany firmy Recordati

16:15 – 16:30

Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym

dr n. med. Małgorzata Sadowska

– wykład pod patronatem firmy Recordati

16:30 – 16:45

Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza – im wcześniej tym lepiej

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

– wykład sponsorowany firmy Janssen-Cilag

16:45 – 17:00

CRPC jako choroba przewlekła?

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

– wykład sponsorowany firmy Janssen-Cilag

17:00 – 17:25

Debata: Rak pęcherza moczowego strategia postępowania z punktu widzenia onkologa i urologa

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski i prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

– debata pod patronatem firmy Pfizer

17:25 – 17:40 Przerwa
17:40 – 17:55

Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki?

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

17:55 – 18:10

Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

– wykład pod patronatem firmy MSD

18:10 – 18:25

Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem

dr n. med. Małgorzata Sadowska

18:25 – 18:40 Przerwa
18:40 – 18:55

Zastosowanie niwolumabu oraz ipilimumabu w leczeniu raka nerki w Polsce i na świecie

dr Anna Kopczyńska

– wykład sponsorowany firmy BMS

18:55 – 19:10

Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy?

dr n. med. Łukasz Kuncman

19:10 – 19:25

Kiedy radioterapeuta powinien przestać leczyć pacjentów w IV stopniu zaawansowania raka stercza? Optymalna współpraca onkologa i radioterapeuty

dr n. med. Łukasz Kuncman

– wykład sponsorowany firmy Astellas

19:25 – 19:40

Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku strecza

dr n. med. Bożena Sikora – Kupis

19:40

Zakończenie

 

KIEROWNIK NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Więcej

 

 

 

 

 

 

Co trzeba wiedzieć przed zapisaniem się?

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Tylko zapisani przez formularz użytkownicy mogą wziąć udział w wydarzeniu – link do spotkania on-line wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu.
  • Konferencja tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ.
  • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet lub smartfon o podstawowych parametrach technicznych, który umożliwia odtwarzanie materiałów wideo.

Partner strategiczny:

Patronat medialny: