Akademia Onkologii Urologicznej – PZWL – Webinary

Akademia Onkologii Urologicznej

Akademia Onkologii Urologicznej

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji on-line Akademia Onkologii Urologicznej pod kierownictwem naukowym prof. Pawła Wiechno i prof. Piotra Radziszewskiego.

Naszym celem jest przybliżenie postępów w tej dziedzinie i omówienie standardów postępowania z pacjentem chorym na nowotwory wywodzące się z układu moczowego i płciowego mężczyzny, z perspektywy urologa, onkologa i radioterapeuty.

Program:

 • 16:00 – 16:15 – Jak zmienia się rola urologa w leczeniu raka stercza? – prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 16:15 – 16:30 – Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym – dr n. med. Małgorzata Sadowska
 • 16:30 – 16:45 – Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza – im wcześniej tym lepiej – prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • 16:45 – 17:10 – Debata: Rak pęcherza moczowego strategia postępowania z punktu widzenia onkologa i urologa – prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno i prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 17:10 – 17:30 – przerwa
 • 17:30 – 17:45 – Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty – dr hab. n. med. Jakub Kucharz
 • 17:45 – 18:00 – Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki? – prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 18:00 – 18:15 – Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo  rozpoznaną chorobą oraz nawrotem – dr n. med. Małgorzata Sadowska
 • 18:15 – 18:30 – przerwa
 • 18.30 – 18.45 – Zastosowanie niwolumabu oraz ipilimumabu w leczeniu raka nerki w Polsce i na świecie – dr Anna Kopczyńska
 • 18:45 – 19:00 – Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy? – dr n. med. Łukasz Kuncman – do potwierdzenia
 • 19:00 – 19:15 – Jak minimalizować skutki uboczne radioterapii w leczeniu raka prostaty – prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
 • 19:15 – 19:30 – Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku strecza – dr n. med. Bożena Sikora – Kupis
 • 19:30 – 19:40 – Zakończenie

KIEROWNIK NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Więcej