Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja – PZWL – Webinary

Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja

Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja

Program:

16:00 – 16:15

Jak rozsądnie stosować analogi LHRH? 

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

wykład sponsorowany firmy Recordati

16:20 – 16:35

Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym

dr n. med. Małgorzata Sadowska

wykład pod patronatem firmy Recordati

16:40 – 16:55

Hormonowrażliwy rak gruczołu krokowego z przerzutami (mHSPC) – miejsce nowoczesnej hormonoterapii

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Wykład sponsorowany przez firmę Janssen-Cilag

17:00 – 17:15

Oporny na kastrację rak stercza – miejsce leczenia hormonalnego

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Wykład pod patronatem firmy BAYER

17:15 – 17:30

CRPC – czy to już choroba przewlekła? Nowości w leczeniu CRPC

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

wykład sponsorowany firmy Janssen-Cilag

17:30 – 17:55

 

17:55 – 18:00

Debata: Rak urotelialny dróg moczowych – czy przerwaliśmy stagnację w podejściu do leczenia?
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski i prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Dyskusja

Debata i Dyskusja pod patronatem firm MERCK i PFIZER
18:00 – 18:10 Przerwa
18:15 – 18:30

Jak odtwarzać warstwę GAG zniszczoną podczas radioterapii?

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

18:35 – 18:50

Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Wykład pod patronatem firmy MSD

18:55 – 19:10

Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem

dr n. med. Małgorzata Sadowska

19:15 – 19:30 Przerwa
19:30 – 19:45

Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy?

dr n. med. Łukasz Kuncman

19:50 – 20:05

Kiedy radioterapeuta powinien przestać leczyć pacjentów w IV stopniu zaawansowania raka stercza? Optymalna współpraca onkologa i radioterapeuty

dr n. med. Łukasz Kuncman

20:10 – 20:25

Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku strecza

dr n. med. Bożena Sikora – Kupis

Wykład sponsorowany przez firmę BAYER

20:25

Zakończenie

 

KIEROWNIK NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Więcej

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Strategiczni:

 

Partner:

 

Patron Medialny:

Partnonat Medialny: