Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja – PZWL – Webinary

Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja

Akademia Onkologii Urologicznej – II Edycja

Program:

16:00 – 16:15

Analogi LHRH – podstawa systemowego leczenia raka stercza 

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

16:15 – 16:30

Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym

dr n. med. Małgorzata Sadowska

16:30 – 16:45

Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza – im wcześniej tym lepiej

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

16:45 – 17:00

CRPC jako choroba przewlekła?

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

17:00 – 17:25

Debata: Rak pęcherza moczowego strategia postępowania z punktu widzenia onkologa i urologa

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski i prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

17:25 – 17:40 Przerwa
17:40 – 17:55

Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki?

17:55 – 18:10

Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

18:10 – 18:25

Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem

dr n. med. Małgorzata Sadowska

18:25 – 18:40 Przerwa
18:40 – 18:55

Zastosowanie niwolumabu oraz ipilimumabu w leczeniu raka nerki w Polsce i na świecie

dr Anna Kopczyńska

18:55 – 19:10

Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy?

dr n. med. Łukasz Kuncman

19:10 – 19:25

Kiedy radioterapeuta powinien przestać leczyć pacjentów w IV stopniu zaawansowania raka stercza? Optymalna współpraca onkologa i radioterapeuty

dr n. med. Łukasz Kuncman

19:25 – 19:40

Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku strecza

dr n. med. Bożena Sikora – Kupis

19:40

Zakończenie

 

KIEROWNIK NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski

Więcej

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Więcej