Akademia Hematologii – PZWL – Webinary

Akademia Hematologii

Akademia Hematologii

Zapraszam do udziału w konferencji poświęconej nowotworom limfoproliferacyjnym i mieloproliferacyjnym. Liczba zachorowań na te nowotwory w ostatnim ćwierćwieczu podwoiła się. Pojawiły się jednak nowe leki i technologie, które mogą prowadzić do uzyskania remisji całkowitej, zmieniają rokowanie i powodują, że wiele z tych chorób ma przebieg przewlekły z poprawą jakości życia.

Do przedstawienia aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego zostali zaproszeni wybitni specjaliści hematolodzy i onkolodzy. Przedstawią współczesną wiedzę na ten temat.

Przedstawiony będzie również problem niedokrwistości z niedoboru żelaza, która jest najczęstszą niedokrwistością na świecie.

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Program ramowy:

29.09.2021 r. (środa):

 1. Ostra białaczka limfoblastyczna – prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
 2. Ostra białaczka szpikowa – prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki
 3. Przewlekła białaczka limfocytowa – dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
 4. Chłoniaki z komórek B o powolnym przebiegu – prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 5. Szpiczak plazmocytowy – prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
 6. Chłoniaki agresywne z komórek B- tbc
 7. Wybrane białaczki z dojrzałych komórek B, T i NK- J. – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

30.09.2021 r. (czwartek):

 1. Postępy w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej – prof. d r hab. n. med. Krzysztof Lewandowski
 2. Pierwotna mielofibroza – prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
 3. Ostra białaczka promielocytowa – dr n. med. Monika Paluszewska
 4. Zespoły mielodysplastyczne – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, dr n. med. Krzysztof Mądry
 5. Chłoniak Hodgkina – dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
 6. Niedokrwistość z niedoboru żelaza – prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Kierownik naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Więcej