RAK STERCZA. NA GRANICY LECZENIA MIEJSCOWEGO I SYSTEMOWEGO – PZWL – Webinary

Webinar medyczny

1
cze

RAK STERCZA. NA GRANICY LECZENIA MIEJSCOWEGO I SYSTEMOWEGO

26.05.2021

Podczas webinaru zostały omówione standardy postępowania z pacjentem chorym na raka stercza z perspektywy urologa, onkologa, radiologa i radioterapeuty, w tym min. zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym, kryteria rozpoznania wznowy miejscowej, przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym, zasady leczenia miejscowego raka stercza w stadium oligometastycznym, nowe opcje terapeutyczne w rak stercza opornym na kastrację w stadium M0.

Podczas spotkania poruszono m.in. następujące tematy:

  1. Zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym raka stercza A.D. 2021. Kryteria rozpoznania wznowy miejscowej po radykalnej prostatektomii i po radioterapii – prof. Artur Antoniewicz
  2. Kryteria rozpoznanie wznowy raka stercza w obrazach radiologicznych RM – prof. Barbara Bobek-Billewicz
  3. Przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym – nowy paradygmat w onkologii – prof. Jacek Fijuth
  4. Zasady leczenia miejscowego w stadium oligometastycznym raka stercza – analiza przypadków klinicznych – dr n. med. Łukasz Kuncman
  5. Rak stercza oporny na kastrację w stadium M0 – nowe opcje terapeutyczne – prof. Paweł Wiechno

OBEJRZYJ NAGRANIE Z WEBINARU:

Musisz być zalogowany, żeby mieć dostęp do tego nagrania