DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI – PZWL – Webinary

Webinar medyczny

23
wrz.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI

23.09.2020

Webinar miał na celu uporządkowanie wiedzy i przedstawienie algorytmów terapeutycznych w kontekście diagnostyki oraz perspektyw leczenia raka piersi. Wydarzenie zostało skierowane do onkologów klinicznych i radioterapeutów, a spotkanie poprowadziła dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld oraz dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nio-pib.

W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące tematy:

  • Diagnostyka BRCA w raku piersi (Polska vs Europa vs świat)
  • Współpraca zespołu interdyscyplinarnego w diagnostyce i leczeniu BRCA
  • Finansowanie diagnostyki BRCA w raku piersi w Polsce
  • Komu i kiedy jest i powinna być zlecana diagnostyka BRCA, jak wygląda i jak powinna wyglądać ścieżka Pacjentki związana z taką diagnostyką?
  • Miejsce inhibitorów PARP w leczeniu pacjentek z rakiem piersi (zgodnie z rejestracją EMA)
  • RWD (Real World Data) dla inhibitorów CDK4/6 w zaawansowanym raku piersi
  • Zarządzanie działaniami niepożądanymi podczas stosowania inhibitorów CK4/6

OBEJRZYJ NAGRANIE Z WEBINARU:

Musisz być zalogowany, żeby mieć dostęp do tego nagrania