PZWL – PZWL – Webinary
Archiwum

Nagrania z webinarów

Depresja wieku podeszłego oblicza i pułapki

13.10.2021 Ideą webinaru było skuteczne rozpoznawanie depresji u pacjentów geriatrycznych, a także bezpieczna farmakoterapia, uwzględniająca zarówno wielochorobowość tej grupy  pacjentów, jak i polipragmazję i politerapię....
Czytaj więcej

Akademia Młodego Kardiologa

18.06.2021 Podczas pierwszej edycji Akademii Młodego Kardiologa zostały omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania...
Czytaj więcej

Akademia Onkologii Urologicznej

25.06.2021 Podczas Akademii Onkologii Urologicznej pod kierownictwem naukowym prof. Pawła Wiechno i prof. Piotra Radziszewskiego zostały omówione postępy i standardy leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego mężczyzny,...
Czytaj więcej

Czerniak współczesne podejście

01.07.2021 Podczas webinarium prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski przedstawił uczestnikom temat współczesnego podejścia terapeutycznego w leczeniu chorych na czerniaka. Nie zabrakło również najważniejszych...
Czytaj więcej